In de voetstappen

Maria Magdalena's voetstappen

               

ik loop in de voetstappen van Maria Magdalena, niet in Frankrijk, maar in het zuiden van Nederland en de zeezicht van Knokke Belgie Wim Kootstra is de fotograaf het fotopad dat we samen hebben gemaakt in Liefde voor Maria Magdalena en om haar leven te eren. Mijn naam is Marjon en ik woon in het maria stadje Sittard ⚜️ Mijn hele leven voel ik me verbonden met religie en de zogenaamde heiligen en ik voel elke dag grote liefde voor God. Het leven in deze eeuw is een grote uitdaging voor mij, omdat ik geloof in reïncarnatie en ik mij verschillende levens herinner, elk met het doel van Gods roeping. Aan mijn uiterlijk kan ik zien dat ik tijdloos ben en mijn ziel voelt oud en doorleefd. ❤️
I walk in Mary Magdalene's her footsteps not in France but In the South of the Netherlands and the sea sight, Wim Kootstra is the photographer we made the journey in Love for Mary Magdalene and to honour her life. My name is Marjon and I live in the Mary city Sittard ⚜️ My whole life I feel connected with Religion and the so called Saints and every day I feel great love for God and living in this century is a great challenge for Me, because I believe in Reincarnation and I remember several lives each in purpose of God's calling. By my looks I can see I'm timeless and so feels my soul.❤️

                                                                                 

Ik reis veel in mijn leven. Ik bezoek landen en heilige plaatsen. Het maakte me nederig en dankbaar, maar de mooiste reis die ik ooit maakte, was zo dichtbij, het was mijn ziel. Door in mijzelf te reizen ontdekte ik een glimp van door wie onze ziel reist en ons maakt wie we nu zijn. Ik ben dankbaar dat ik deze reis heb kunnen maken na een groot verlies en zielspijn. Ik ben zo blij en gelukkig het was als een doodservaring een blik in mijn zielspiegel ❤️I travel a lot in my life. I visit countries and holy places. It made me humble and grateful, but the most beautiful journey I ever made was so close, it was my soul. By traveling within myself I discovered a glimpse of who our soul travels through and makes us who we are today. I am grateful that I was able to make this journey after a major loss and soul pain. I am so happy it was like a death experience a look in my soul mirror ❤️

Copyright Manojero Art